• Učitelé
  • DVPP Problémově zaměřená výuka filosofie

DVPP Problémově zaměřená výuka filosofie


Název kurzu:

Problémově zaměřená výuka filosofie

Číslo akreditace MŠMT::

650 150

Cílová skupina:

Učitelé gymnázií, učitelé SŠ, učitelé SOŠ a SOU

Anotace:

Cílem problémově orientované výuky filosofie je rozvíjet myšlení studentů skrze tematizaci problémových filosofických otázek a ukázat, jak lze tuto formu výuky realizovat v prostředí českých středních škol. Idea kurzu vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.

Cena kurzu:

800 Kč za celý kurz

Rozsah kurzu:

jednodenní kurz - 8 výukových hodin

Termíny:

2. června 2023

Přihlašování:

Vyplněnou přihlášku posílejte do 9. 5. 2023 na email matej.kral@ff.cuni.cz

Detaily kurzu:

Základní informace DVPP


Poslední změna: 7. březen 2023 17:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám