Filozofický trenažérŘešitelé:

Ondřej Kohout (DAMU)

Matěj Král (FF UK, HTF UK)

Tereza Martínková Bártlová (MFF UK)

Tereza Martinovská (FF UK)

Petra Šebešová (FF UK)Filozofický trenažér je „intelektuální boulder“, exponát rozvíjející myšlení návštěvníků. Ti mohou s pomocí interaktivních videí a myšlenkových map zodpovídat následující otázky: 1. Proč, kdy a jak máme kriticky myslet? 2. Co je láska? 3. Máme trávit život ve virtuálních světech? 4. Jak se máme chovat k životnímu prostředí? Mohou také řešit interpretační úlohy, vztažené k textům shrnujícím pohledy vybraných odborníků a odbornic na jednotlivá témata. Úlohy jsou sestavené tak, aby tvořily několik tras různé obtížnosti. V případě jejich zdolání čekají návštěvníky drobné, intelektuálně hodnotné odměny.Bližší informace o projektu a odkazy na elektronické verze pracovních listů k jednotlivým otázkám naleznete na našem webu.


ODKAZ NA STRÁNKY PROJEKTU


EXPONÁT PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘI 2024
Na tvorbě exponátu se podíleli:

Anna Havelková (návrh a realizace výtvarné koncepce); Jakub Jurásek (tvorba filmového materiálu); Lucie Šiková (programování); Robin Pospíšil (grafická úprava webového rozhraní); Saša Floriánová, Dominik Sosnovec a Dominik Weinhold (autorský podíl na tvorbě videí, myšlenkových map a pracovních listů); Alžběta Heřmánková, Jakub Slezáček a Tomáš Thiel (podíl na přípravě materiálů); Tamara Vlčková (jazyková korektura).


Autorský podíl na tvorbě videí měli a na přípravě expozice jako celku se podíleli studenti a studentky Gymnázia Na Vítězné pláni: Veronika Dytrychová, Daniel Mlček, Barbora Pecáková, Lenka Perroud, Laura Popková a Jakub Sýkora.
Poslední změna: 2. červenec 2024 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám