• Didaktikon

Didaktikon

Didaktikon je vzdělávací centrum Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z.ú., určené k experimentování, objevování a učení se hrou. Jeho hlavním cílem je vzdělávat žáky základních a středních škol heuristickou metodou, tedy metodou řízeného objevování. Žákyně a žáci se tak stanou aktivními účastníky výuky. Vnímají učení jako činnost, kterou konají oni sami, ne jako něco, co je na nich vykonáváno zvenčí. Mají radost z toho, že sami něco vyřeší a dokáží, což vede k jasnějšímu a hlubšímu pochopení učiva, a k odhalení širších souvislostí s dosavadními znalostmi i s každodenními zkušenostmi žáka.


Heuristická metoda brání tomu, aby učení žáků sklouzlo do povrchního memorování. Podporuje trvalé mentální zvládnutí dovedností a schopností je využívat. Kromě žáků jsou cílovou skupinou návštěvníků Didaktikonu také samotní učitelé. Díky unikátnímu spojení různých didaktických oborů Univerzity Karlovy pomáhá Didaktikon experimentálně rozvíjet výuku budoucích učitelů základních a středních škol, poskytovat jim možnost přistupovat nejen k vlastnímu vzdělávání, ale i vzdělávání budoucích žáků kreativně, integrovat různé didaktické postupy, různé technologie a různé vědecké disciplíny tak, aby výsledný vzdělávací koncept dokázal zaujmout žáky a studenty s různým zaměřením a vedl je k širšímu zájmu o vědu jako způsob vnímání světa i inspiraci k vlastnímu rozvoji, podnikavosti a kreativitě. Jednoznačnou předností Didaktikonu je jeho interdisciplinarita. Didaktikon na jednom místě propojuje vědecké výsledky všech fakult Univerzity Karlovy a vytváří tak funkční komunitu studentů didaktických oborů, pedagogů, výzkumníků až po žáky a učitele základních a středních škol, absolventů, a rodičů, kteří chtějí rozvíjet zájem svých dětí i svůj vlastní.
Poslední změna: 25. září 2023 19:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám