Středověké skriptorium

Řešitelé:

Berenika Bendová (FF UK)

Jakub Kozák (FF UK)

Ondřej Fúsik (FF UK)

Karolína Kovářová (FF UK)

Ludmila Doušová (FF UK)

Monika Grospičová (FF UK)

Václav Paděra (FF UK)

Světlana Šmídová Müllerová (FF UK)

Martin Havelka (FF UK)

Martin Roček (FF UK)

Daniel Dvoriak (FF UK)

Kateřina Jírová (FF UK)

Karel Pacovský (FF UK)

Lucie Doležalová (FF UK)


Vraťte se s námi do středověku! Jak se šířily informace před vynálezem knihtisku, tedy v době, kdy neexistovala ani tištěná, natož digitální média? Jak těžké bylo sehnat dílo oblíbeného spisovatele? Museli jste si ho sami opsat? Kdo, jak a z čeho knihy vytvářel? A bylo to bezpečné pro domácí zvířátka? Navštivte naši středověkou písařskou dílnu (skriptorium), kde se dozvíte vše, co musíte vědět o středověkých knihách.


EXPONÁT PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘI 2024
Na výstavě se dále podílely:

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, Národní knihovna České republiky, Státní oblastní archiv v Třeboni a Knihovna Národního muzea. Zvláště děkujeme Radomíru Slovikovi, Ivanu Kopáčikovi, Markétě Hrdličkové, Markétě Poskočilové a Martině Junkové
Poslední změna: 2. červenec 2024 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám