Co je Didaktikon


Jak vypadal v Didaktikonu rok 2023? Přečtěte si naši výroční zprávu a prohlédněte si prezentaci.


Prezentace o Didaktikonu Výroční zpráva za rok 2023

Co je Didaktikon?

Didaktikon je vzdělávací centrum Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z.ú., určené k experimentování, objevování a učení se hrou.


Jeho hlavním cílem je vzdělávat žáky základních a středních škol heuristickou metodou, tedy metodou řízeného objevování. Žákyně a žáci se tak stanou aktivními účastníky výuky. Mají radost z toho, že sami něco vyřeší, dokáží. Vnímají učení jako činnost, kterou konají oni sami, ne jako něco, co je na ně vykonáváno zvenčí a mají radost z toho, že sami něco vyřeší, což vede k jasnějšímu a hlubšímu pochopení učiva, k odhalení širších souvislostí s dosavadními znalostmi i s každodenními zkušenostmi žáka. Heuristická metoda brání tomu, aby učení žáků sklouzlo do povrchního memorování. Podporuje trvalé mentální zvládnutí dovedností a schopností je využívat.


Kromě žáků jsou cílovou skupinou návštěvníků Didaktikonu také samotní učitelé. Díky unikátnímu propojení různých didaktických oborů Univerzity Karlovy pomáhá Didaktikon experimentálně rozvíjet výuku budoucích učitelů základních a středních škol, poskytovat jim možnost přistupovat nejen k vlastnímu vzdělávání, ale i vzdělávání budoucích žáků kreativně, integrovat různé didaktické postupy, různé technologie a různé vědecké disciplíny tak, aby výsledný vzdělávací koncept dokázal zaujmout žáky a studenty s různým zaměřením a vedl je k širšímu zájmu o vědu jako způsob vnímání světa i inspiraci k vlastnímu rozvoji, podnikavosti a kreativitě.


Jednoznačnou předností Didaktikonu je jeho interdisciplinarita. Didaktikon na jednom místě propojuje vědecké výsledky všech fakult Univerzity Karlovy a vytváří tak funkční komunitu studentů didaktických oborů, pedagogů, výzkumníků až po žáky a učitele základních a středních škol, absolventů, a také rodičů, kteří chtějí rozvíjet zájem svých dětí i svůj vlastní.


Obr. 1 Prostory Didaktikonu
Obr. 1 Prostory Didaktikonu


Prostory Didaktikonu můžeme rozdělit na dvě části.


První část je určena základoškolským a středoškolským studentkám a studentům. Nachází se zde řada učeben a laboratoří, ve kterých jsou umístěné rozličné dynamické učební pomůcky, které podněcují zvědavost návštěvníků a odhalují zázraky nových technologií, přírodních věd, ale i filozofických směrů a to vše propojují dohromady v jeden celek reálného světa. Všechny učební pomůcky jsou z technické stránky koncipovány tak, aby vybízely návštěvníky k interakci. Žáci si mohou sami zkoušet, jak jednotlivé učební pomůcky fungují, a stát se tak badateli a výzkumníky.


V této části je také prostor pro vědecko-popularizační přednášky, fyzikální či chemické frontální demonstrace, které budou vedeny špičkovými vědci z Univerzity Karlovy. 


Kombinace názorně demonstračních a praktických metod výuky společně s nekonvenčním neformálním prostředím Didaktikonu zaručuje hlubší a trvalejší osvojení učiva.


Tato část Didaktikonu je také vhodná pro prezentaci Univerzity Karlovy při oslovování budoucích studentů.


Obr. 2 Žákovská část Didaktikonu
Obr. 2 Žákovská část Didaktikonu


Druhá část Didaktikonu slouží především pro setkávání učitelů a akademiků. Učitelé si zde mohou prostřednictvím odborných přednášek nebo v rámci dílem obnovovat, udržovat a rozšiřovat znalosti a dovednosti v rámci jejich aprobace.


Zároveň se také jedná o místo setkávání pedagogů samotných. Ti zde mohou vzájemně sdílet své zkušenosti a navzájem se inspirovat.


Prostředí Didaktikonu tak pomáhá učitelům rozvíjet jejich kreativitu a znovuobjevovat nadšení z výkonu a smyslu pedagogické profese.


Obr. 3 Pedagogická část Didaktikonu
Obr. 3 Pedagogická část Didaktikonu

Poslední změna: 6. květen 2024 09:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám