• Školy
  • Vzdělávání učitelů

Vzdělávání učitelů

Jste učitel či učitelka na základní nebo střední škole a máte zájem se dále vzdělávat ve svém oboru? Tak to jste na správném místě. V Didaktikonu myslíme i na učitele!


Díky unikátnímu propojení různých didaktických oborů Univerzity Karlovy pomáháme experimentálně rozvíjet výuku současných i budoucích učitelů základních a středních škol, poskytovat jim možnost přistupovat nejen k vlastnímu vzdělávání, ale i vzdělávání budoucích žáků kreativně, integrovat různé didaktické postupy, různé technologie a různé vědecké disciplíny tak, aby výsledný vzdělávací koncept dokázal zaujmout žáky a studenty s různým zaměřením a vedl je k širšímu zájmu o vědu jako způsob vnímání světa i inspiraci k vlastnímu rozvoji, podnikavosti a kreativitě.


Nabídka workshopů pro učitele

Chcete si rozšířit vzdělání v oblasti umělé inteligence nebo matematiky? Dozvědět se, jaké jsou současné poznatky ve vědě ale i trendy ve výuce? Vyberte si jeden z našich workshopů, bližší informace zveřejníme již brzy.


Umělá inteligence začíná být všude kolem nás, jak ji ale uchopit, využít ve výuce a mluvit o ní s žáky? Právě to vám vysvětlí tým lektorů pod vedením Rudolfa Rosy z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Matematika může být velkým strašákem, ale také láskou na celý život. Jak předejít tomu prvnímu a posílit to druhé ukáže rekreační matematička Tereza Martínková Bártlová.


Workshopy je možné absolvovat jako jednotlivec nebo je možné se s námi domluvit na proškolení pedagogického sboru. Termíny budou vypsány v nejbližších dnech.


Máte-li už nyní zájem o bližší informace, napište nám na


Aktuální nabídka kurzů DVPP

Nabízíme kurzy DVPP, které se vztahují k našim exponátům, konkrétně k Automatu na filozofické divadlo a Životu s umělou inteligencí.


Máte o kurz pro sebe nebo svůj pedagogický sbor zájem? Napište nám na a domluvíme termín.


Problémově zaměřená výuka filosofie

učitelé gymnázií

učitelé SŠ

učitelé SOŠ a SOU

Cílem problémově orientované výuky filosofie je rozvíjet myšlení studentů skrze tematizaci problémových filosofických otázek a ukázat, jak lze tuto formu výuky realizovat v prostředí českých středních škol. Idea kurzu vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.

800 Kč za celý kurz

jednodenní kurz - 8 výukových hodin


Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních oborů

učitelé 2. stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SŠ

učitelé SOŠ a SOU

Cílem kurzu je ukázat umělou inteligenci z perspektivy různých vědních disciplín. Zamyslet nad tím, jak umělá inteligence ovlivňuje náš každodenní život v různých oblastech. Kurz bude zaměřen především na kontexty/perspektivy: AI v psychologie, pedagogice, dopravě, zdravotnictví, lingvistice, žurnalistice a divadle. V rámci všech částí kurzu bude kladen důraz na posilování multiperspektivního pohledu na umělou inteligenci, poskytnutí širokého penza informací o využití umělé inteligence, její roli, dopadech a vizi do budoucnosti.

800 Kč za celý kurz

jednodenní kurz - 8 výukových hodin


Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních oborů v dětském světě

učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

učitelé gymnázií

Cílem kurzu je jednoduchou, hravou a srozumitelnou formou ukázat umělou inteligenci z perspektivy různých vědních disciplín. Zamyslet se nad tím, jak umělá inteligence ovlivňuje svět kolem nás, její roli, dopady a vizi do budoucnosti. 

1000 Kč za celý kurz

jednodenní kurz - 10 výukových hodin


Umělá inteligence a automaticky generovaný text: Kdo všechno píše a tvoří texty?

učitelé gymnázií

učitelé SŠ

učitelé SOŠ a SOU

V dnešní době umělá inteligence zasahuje do všech oblastí života a ani psaní textů není výjimkou. V takových případech se jedná o automaticky generované texty. Kurz účastníkům nabídne náhled na aktuální situaci na poli generovaného textu. Odpoví na otázky, kde všude se tento typ textu vyskytuje, jakým způsob lze využít a k čemu může být užitečný.


Školení vyučujících z Univerzity Karlovy

Workshop pedagogických dovedností pro učitele klinických oborů na 1. lékařské fakultě


Cílová skupina: učitelé klinických oborů na 1. lékařské fakultě


Cílem workshopu je rozvíjet pedagogické dovednosti vyučujících klinických lékařských oborů. Pozornost bude zaměřena na kritéria kvality vyučování na vysoké škole, vedení efektivních seminářů a přednášek, specifika teoretické a praktické výuky, metody motivace a aktivizace studujících, plánování výuky, cíle a výsledky učení, zařazení kazuistik ve výuce lékařství a zajišťování kvalitního prostředí pro učení.


Cena kurzu: zdarma

Rozsah kurzu: 9 hodin

Termíny: 9. 9. 2024 8–17 hod.

Přihlašování: pouze pro zvané


Další proběhlé vzdělávací akce pro učitele

V Didaktikonu se konají i další kurzy a aktivity pro učitele. Zde nabízíme stručný přehled akcí, které proběhly v minulých měsících. Pro aktuální nabídku sledujte Kalendář akcí.


image

Jak na zdravý talíř?

MUDr. Eliška Selinger, nutriční epidemioložka z 3. LF UK


Jak vlastně vypadá zdravá strava? Co tvoří nutriční gramotnost? A co by měl každý z nás umět, aby mohl jíst skutečně zdravě? V rámci workshopu základů nutriční gramotnosti probereme nejen základy zdravé a vyvážené stravy, čtení obalů a bezpečnosti potravin, ale také problematiku udržitelnosti naší produkce potravin a významu zdravého nutričního prostředí na školách. Především pak také představíme existující výukové materiály vhodné do výuky a zodpovíme veškeré dotazy, které se výuky výživy týkají.


Setkání komunity dobrovolníků a učitelů programu Den pro školu

Den pro školu je program propojující lidi praxe se školami, kam mohou jít vyprávět svůj životní i pracovní příběh a inspirovat tak mladou generaci. Tým stojící za vznikem a fungováním programu i samotná komunita se rádi potkávají, a proto jsme si pro naše další setkání vybrali Didaktikon v Kampusu! Pokud vás zajímá samotný program Den pro školu a inspirativní lidé z naši dobrovolnické komunity, jste srdečně zváni. Možná se z vás stane náš dobrovolník!


Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování u dětí

Cílem kurzu Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování u dětí je seznámení účastníků s principy trauma respektujícího přístupu a jeho aplikací v práci s dětmi a mladými lidmi. Důraz je kladen na osvojení efektivních forem podpory seberegulace u dětí a postupů při interakci s dětmi projevujícími se náročným chováním včetně technik zaměřených na péči o vlastní wellbeing. V neposlední řadě si účastníci představí vhodný postup při včasné identifikaci a podpoře dětí ohrožených domácím násilím a dalšími formami špatného zacházení a principy mezioborové spolupráce směřující k podpoře dítěte a jeho rodiny.

V kurzu je kladen důraz na přenos zkušeností mezi účastníky, který je podpořen vytvořením prostoru pro diskuzi, sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností z mezioborové spolupráce v podpoře ohrožených dětí.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí a sociální pracovníci. Kurz probíhá formou víkendových setkání. Bližší informace o projektu lze dohledat: https://cosiv.cz/cs/port/


Wellbeing ve školách

Didaktikon ve spolupráci s Pražským inovačním institutem pořádá další společné setkání v rámci projektu Krajského akčního plánování III Praha, tentokrát k tématu wellbeing (duševní zdraví) na školách. V rámci setkání budou vymezeny základní mantinely wellbeingu, proč je důležité se jím ve škole zabývat, jaké jsou jeho přínosy a především "konkrétní návody" jak školy mohou jeho principy ve škole aplikovat.


Laskaví a efektivní učitelé sobě

Spolek Společně k bezpečí, z. s. pořádá konferenci Laskaví a efektivní učitelé sobě. Cílem konference je výměna zkušeností a nástrojů, které používají efektivní učitelé, celodenní sdílení učitelských tipů, dobré praxe. V průběhu jsou postupně představeny příklady dobré praxe a také výzvy a možné směry, kterými se laskaví a efektivní učitel může ubírat.

Na sestřih z roku 2022 se můžete podívat zde.
Poslední změna: 12. duben 2024 10:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám