Kurzy DVPP

KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravujeme prezenční semináře různého zaměření. Nabídku kurzů naleznete níže. Pokud máte zájem se na kurz přihlásit, kontaktujte nás na e-mail didaktikon@cuni.cz a my vám obratem zašleme přihlášku. Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.


Kurzy DVPP lze hradit za šablon Operační program Jan Amos Komenský.


Aktivity pro školy:

Název aktivity:

Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních oborů

Číslo akreditace MŠMT:

21510/2022-4-811 

Cílová skupina:

Učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SŠ, učitelé SOŠ a SOU

Anotace:

Cílem kurzu je ukázat umělou inteligenci z perspektivy různých vědních disciplín. Zamyslet nad tím, jak umělá inteligence ovlivňuje náš každodenní život v různých oblastech. Kurz bude zaměřen především na kontexty/perspektivy: AI v psychologie, pedagogice, dopravě, zdravotnictví, lingvistice, žurnalistice a divadle. V rámci všech částí kurzu bude kladen důraz na posilování multiperspektivního pohledu na umělou inteligenci, poskytnutí širokého penza informací o využití umělé inteligence, její roli, dopadech a vizi do budoucnosti.

Cena kurzu:

800 Kč za celý kurz

Rozsah kurzu:

jednodenní kurz - 8 výukových hodin

Termíny:

22. března 2023

Přihlašování:

didaktikon@cuni.cz

Přihlášku na posílejte do 3. března 2023

Detaily kurzu:

Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních oborů


Název aktivity:

Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních oborů v dětském světě

Číslo akreditace:

21510/2022-4-811

Cílová skupina

Učitelé 1. a 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

Anotace:

Cílem kurzu je jednoduchou, hravou a srozumitelnou formou ukázat umělou inteligenci z perspektivy různých vědních disciplín. Zamyslet se nad tím, jak umělá inteligence ovlivňuje svět kolem nás, její roli, dopady a vizi do budoucnosti. 

Cena kurzu:

1 000 Kč za celý kurz

Rozsah kurzu:

jednodenní kurz - 10 výukových hodin

Termíny:

9. března a 18. května 2023

Přihlašování:

didaktikon@cuni.cz

Přihlášku na první termín 9.3. posílejte do 22.února 2023

Přihlášku na druhý termín 18.5. posílejte do 28.dubna 2023

Detaily kurzu:

Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních oborů v dětském světě


Název kurzu:

Problémově zaměřená výuka filosofie

Číslo akreditace MŠMT::

650 150

Cílová skupina:

Učitelé gymnázií, učitelé SŠ, učitelé SOŠ a SOU

Anotace:

Cílem problémově orientované výuky filosofie je rozvíjet myšlení studentů skrze tematizaci problémových filosofických otázek a ukázat, jak lze tuto formu výuky realizovat v prostředí českých středních škol. Idea kurzu vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.

Cena kurzu:

800 Kč za celý kurz

Rozsah kurzu:

jednodenní kurz - 8 výukových hodin

Termíny:

2. června 2023

Přihlašování:

Vyplněnou přihlášku posílejte do 15. 5. 2023 na email matej.kral@ff.cuni.cz

Detaily kurzu:

Základní informace DVPP


Název kurzu:

Umělá inteligence a automaticky generovaný text: Kdo všechno píše a tvoří texty?

Číslo akreditace MŠMT::

v procesu akreditace

Cílová skupina:

učitelé gymnázií, učitelé SŠ, učitelé SOŠ a SOU

Anotace:

V dnešní době umělá inteligence zasahuje do všech oblastí života a ani psaní textů není výjimkou. V takových případech se jedná o automaticky generované texty. Kurz účastníkům nabídne náhled na aktuální situaci na poli generovaného textu. Odpoví na otázky, kde všude se tento typ textu vyskytuje, jakým způsob lze využít a k čemu může být užitečný.

Cena kurzu:

bude upřesněno

Rozsah kurzu:

bude upřesněno

Termíny:

bude upřesněno

Přihlašování:

didaktikon@cuni.cz

Detaily kurzu:

bude upřesněno
Proběhlé akceNázev kurzu:

ESERO robotika – CanSat (školení pro mentory)

Číslo akreditace MŠMT::

14759/2022-2-585

Cílová skupina:

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

Anotace:

V rámci vzdělávacího programu se učitelé seznámí s výrobou CanSatu – „satelitu z plechovky“. Účastníci se seznámí s filozofií CanSatu a také kritérii, které musí splňovat. Dále pak se seznámí s různými způsoby výroby a také s vhodnými pomůckami a čidly pro měření. Pod vedením lektora si účastníci vyzkouší zapojení vybraného čidla. Jedná se o školení pro přihlášené týmy do aktuálního ročníku soutěže CanSat.

Cena kurzu:

zdarma pro přihlášené týmy

Rozsah kurzu:

jednodenní – 6 výukových hodin

Termíny:

1. února 2023

Přihlašování:

didaktikon@cuni.cz

Detaily kurzu:

Esero Space Academy

Poslední změna: 9. květen 2023 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám