Rok distanc


Řešitelé:

Vendula Fremlová (PedF UK)

Andrea Průchová Hrůzová (FSV UK)


Jak jsme vnímali a prožívali období lockdownů a sociální izolovanosti a jak nás tato zkušenost změnila? Jak se s touto zcela novou situací vyrovnávaly umělecké a tvůrčí obory? Jakým způsobem lze vyučovat a učit se tvůrčí disciplínu on-line? Takové i další otázky rezonují v dílech umělce a pedagoga Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK Jana Pfeiffera i ve společném videu Nová norma studentů a studentek z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK.


Aktivity pro školy napojené na exponát


Transformace / Krejčí průvodce

V prvních měsících pandemie jsem se naučili přizpůsobit se novým situacím, i restrikcím. Co nám tedy zůstalo za nové dovednosti? Dílna bude stylizovaná do krejčovské dílny (multimediální dílny/laboratoře), kde si účastníci budou moct vyzkoušet ušít své nové obleky na míru současné době.

vhodné pro:

1. stupeň, ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ


Transformace a Nová norma

Zkušenost pandemie a následných lockdownů byla pro mnohé z nás zcela nová. Dala nám zakusit pocit sociální izolovanosti, který mohou lidé z marginalizovaných skupin zažívat běžně. Jak nás tedy tato zkušenost proměnila? K jakým tématům obrátila naši pozornost? To se pokusíme zjistit prostřednictvím děl umělce Jana Pfeiffer, která v období pandemie covidu 19 přímo vznikala, nebo na tuto zkušenost následně navazovala, a prostřednictvím videa Nová norma studentů a studentek z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK.

vhodné pro:

2. stupeň ZŠ, SŠ


Poslední změna: 21. březen 2023 13:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám