Automat na filozofické divadlo
Řešitelé:

Matěj Král (HTF UK, FF UK)

Jakub Čapek (FF UK)

Veronika Kodetová (MFF UK)

Ondřej Kohout (DAMU)


Filozofické divadlo je projekt, který rozvíjí u středoškolských studentů schopnost porozumění, argumentace a diskuse pomocí „interpretační improvizace”, při níž účastníci vystupují v rolích filozofů či vědců. Exponát zprostředkovává zkušenost filozofického divadla: umožňuje spouštět krátké (2-3 minuty) videozáznamy jednotlivých výstupů a dialogů. Zároveň filozofické divadlo zasazuje do kontextu problémově orientované výuky filozofie.


Cílem problémově orientované výuky filozofie je rozvíjet myšlení studentů skrze tematizaci problémových filozofických otázek. Studenti Gymnázia Na Vítězné pláni, FF, HTF a MFF UK – spolutvůrci našeho exponátu – zformulovali 10 otázek, které pokládají za nejdůležitější pro současnost či budoucnost světa. Na videozáznamech o nich v rolích filozofů a vědců diskutují studenti Gymnázia Na Vítězné pláni. Přímo v exponátu na ně mohou odpovídat jednotliví návštěvníci. Pojednávají o nich také pracovní listy, které by měly umožnit zvolené otázky tematizovat ve středoškolské výuce filozofie.


Zvoleny byly následující otázky:


1. Co je pravda? Existuje vůbec? Pokud ano, existuje jediná objektivní pravda, nebo má každý svou?


2. Existuje Bůh? Přináší náboženství více výhod, nebo hrozeb?


3. Co je dobro? Co je zlo? A je možné zlo zcela vymýtit?


4. Spočívá smysl života v práci? A má život vůbec smysl?


5. Co je to láska?


6. Měly být mít ženy právo na interrupci?


7. Co je dobrá smrt? Měla by být povolena eutanazie?


8. Je důležitější dávat prostor svobodě jedince, nebo klást důraz na společnost jako celek?


9. Je demokracie nejlepší způsob vlády?


10. Jak bychom měli řešit změnu klimatu? Jak bychom se měli chovat k životnímu prostředí?Bližší informace o projektu a odkazy na elektronické verze pracovních listů k jednotlivým otázkám naleznete na našem webu.


ODKAZ NA STRÁNKY PROJEKTUPříprava exponátu:

Anna Havelková (scénografie), Jakub Jurásek (tvorba filmového materiálu), Lucie Šiková (programování), Jakub Čapek, Jakub Jirsa, Zdeněk Maňák, Tereza Matějčková, Robert Roreitner, Ondřej Švec a Petr Vaškovic (autoři pracovních listů), Michaela Pospíšilová Králová a Robin Pospíšil (grafická úprava), Tamara Čučková (jazyková korektura).


Hráli studenti Gymnázia Na Vítězné pláni:

Halina Bobitko (Judith Thomsonová), Martin Dostál (Friedrich Nietzsche), Jáchym Hykrda (Stephen Hawking), Martin Král (Thomas Hobbes), Radovan Maryška (Michel Foucault), Andrej Mašín (Hannah Arendtová), Kryštof Pazderka (Jean-Paul Sartre), Ema Sninčáková (Simone de Beauvoir), Denis Šoun (Albert Einstein), Thanh Tung Nguyen (Charles Bukowski), Elisabeth Vydrová (Sókratés) a Ema Vyleťalová (Albert Camus).


Tutorské vedení herců, účast na formulaci, výběru a zodpovídání otázek:

Studenti a studentky FF UK Alena Bezoušková, Andrej Chudožilov, Matyáš Míka, Filip Váňa, Jiří Vaněk a Sabina Vassileva. Studentky HTF UK Lucie Čapková a Diana Atanasova. Studenti MFF UK Matyáš Bílek, Patrik Kočan a Adam Vavrečka.


Poslední změna: 13. září 2022 13:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika

didaktikon@cuni.cz


Jak k nám