Exkurze na Přírodovědeckou fakultu


PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO


Přírodovědecká fakulta si pro studenty připravila opravdu bohatý program po celou dobu období maturit. Můžete navštívit řadu exkurzí a to různých pracovišť. Exkurze jsou rozdělené podle oborů, jedna škola může navštívit i více exkurzí a to jak v rámci jednoho dne, tak v rámci více dnů.


Můžete si vybrat z následujících exkurzí:


  • Biochemie na PřF UK

  • Laboratoře fyzikální chemie

  • Periodická tabulka prvků

  • Poznej anorganickou chemii

  • Zoologie na PřF UK

  • Hrdličkovo muzeum

  • Geologie na PřF

  • Poznej geografii na Albertově

  • Ochrana životního prostředí na vlastní kůži






Poslední změna: 9. květen 2023 18:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám