17. 5. Den o lidských právech

Program zajišťuje studentský spolek Street Law - zažít právo jinak z Právnické fakulty. Program je koncipován jako celodopolední workshop pro jednu třídu.


V případě zájmu o tento program nám napište na e-mail


Program probíhá od 9:00 do 13:00 s přestávkami.


maximální kapacita: 30 studentů

volná místa: plná kapacita

všichni studenti absolvují workshop, který trvá celé dopoledne

Lidská práva, trestní právo a právní stát (workshop)


Lidská práva, trestní právo a právní stát

Workshop

Hlavní myšlenkou lekce je přivést žáky k zamyšlení nad tím, co jim lidská práva přinášejí a v čem spočívá jejich hodnota. Utřídit si vlastní myšlenky žákům pomůže úvodní brainstorming, ke kterému se v hodině několikrát vrací a jehož závěry se upraví na základě informací v hodině získaných. Těžiště hodiny spočívá v aktivitě Let balonem a její reflexi, tedy prožitkové aktivitě, při které studenti v interakci se spolužáky poznávají důležitost konkrétních lidských práv v běžném životě a důsledky, které přináší jejich omezení.

Ve výkladové části hodiny se studenti seznámí s charakteristikou a klasifikací lidských práv a jejich legislativním ukotvením. Hodina bude zakončena prací s Listinou základních práv a svobod, která studentům umožní nahlédnout do autentického dokumentu a zároveň částečně zrekapitulovat hodinu. V rámci lekce budou akcentována témata diskriminace, rasismus a xenofobie.


Vyučující: studentský spolek Street Law - zažít právo jinak


Poslední změna: 9. květen 2023 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám