• Kalendář

Kalendář

Společnost bez extrémů?

Extrémismus a konspirace v rozdělené společnosti


Pořádaná debata se zaměří na komplexní ideovou, politickou, socio-ekonomickou a lingvistickou analýzu příčin, forem a dynamiky vývoje extrémismu jako integrálního jevu současné české společnosti. Rozhovor zástupců akademické sféry a bezpečnostních složek má za cíl obsáhnout téma jak z teoretického, tak z praktického pohledu a napomoci k formulaci zásad celostního přístupu k extrémismu, jak je definován MVČR. Hlavním tématem je vztah teorie extrémismu s praxí prevence a boje s radikalizací s cílem vytvořit společnost odolnou vůči hybridním hrozbám.


Jedním z cílů, které MVČR definovalo v operačním programu pro vnitřní bezpečnost, je předcházení a účinný boj s radikalizací společnosti. Záměrem MVČR je prostřednictvím celostního přístupu napomoci k vytvoření společnosti odolné vůči hybridním hrozbám namířeným proti ideově-hodnotovému zakotvení společnosti a ústavnímu pořádku.


Více informací o debatě


Tento workshop je určen pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.

Pro více informací kontaktujte produkce@kampushybernska.cz 

Začátek akce 29. března 2023 v 10:00
Konec akce 29. března 2023 v 12:00
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám