• Kalendář

Kalendář

Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování u dětí


Cílem kurzu Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování u dětí je seznámení účastníků s principy trauma respektujícího přístupu a jeho aplikací v práci s dětmi a mladými lidmi. Důraz je kladen na osvojení efektivních forem podpory seberegulace u dětí a postupů při interakci s dětmi projevujícími se náročným chováním včetně technik zaměřených na péči o vlastní wellbeing. V neposlední řadě si účastníci představí vhodný postup při včasné identifikaci a podpoře dětí ohrožených domácím násilím a dalšími formami špatného zacházení a principy mezioborové spolupráce směřující k podpoře dítěte a jeho rodiny.


V kurzu je kladen důraz na přenos zkušeností mezi účastníky, který je podpořen vytvořením prostoru pro diskuzi, sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností z mezioborové spolupráce v podpoře ohrožených dětí.


Cílová skupina: pedagogičtí a sociální pracovníci

Termíny setkání:

Výcvik 1 - 17. a 18. února, 3. a 4. března, 17. a 18. března

Výcvik 2 - 10. a 11. března, 24. a 25. března, 21. a 22. dubna


Bližší informace o projektu lze dohledat: https://cosiv.cz/cs/port/
Začátek akce 17. března 2023
Konec akce 18. března 2023
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám