• Aktuality

Aktuality

8. května 2024

Den otevřených dveří ve vzdělávacím centru Didaktikon

V Didaktikonu, vzdělávacím centru Univerzity Karlovy, nacházejícím se v Kampusu Hybernská, proběhl 6. května Den otevřených dveří pro odborníky z oblasti školství. Již téměř dva roky nabízí vzdělávací programy především pro základní a střední školy a jeho návštěvnost stabilně roste. Cílem bylo zvýšit povědomí o něm ještě více mimo oblast Prahy.„Když jsme pár lety uvažovali o vzniku vzdělávacího centra Univerzity Karlovy pro žáky základních a středních škol, jejich pedagogy i veřejnost, nikdo z nás nečekal, že během necelých dvou let od otevření jich Didaktikon navštíví přes sedm tisíc,“ přivítal na Dni otevřených dveří pozvané hosty z řad odborné veřejnosti, jež má co do činění se vzděláváním, prorektor pro vnější vztahy UK Martin Vlach. „Didaktikon je unikátní tím, že si nehraje na science centrum. Snažíme se vzdělávat žáky a žákyně středních a základních škol a pomáháme kantorům a kantorkám využívat zdejší expozice a know-how Univerzity Karlovy, zejména z didaktických oborů, pro jejich výuku,“ dodal Martin Vlach.Podle rektorky UK Mileny Králíčkové je cílem Univerzity Karlovy přitáhnout prostřednictvím Didaktikonu nadané a zvídavé žáky a žákyně k vědě a novým poznatkům. „Chceme, aby pro ně bylo toto vzdělávací centrum místem, kde si mohu řadu věcí vyzkoušet a dozvědět se více o oborech, jimž se pak mohou věnovat na vysoké škole,“ upozornila hned na úvod svého projevu Milena Králíčková s tím, že téma vzdělávání si zasluhuje mnohem větší pozornost, než kolik se mu zatím stále dostává. „Věřím, že Didaktikon pro vás nezůstane jen místem, které jste dnes navštívili poprvé, ale budete se sem vracet a doporučovat ho svým ředitelům škol a svým vyučujícím,“ vyzvala rektorka přítomné zástupce škol a jejich zřizovatele. I když je samozřejmě stále co zlepšovat, obecně se podle Mileny Králíčkové nemá Česká republika v kvalitě poskytovaného vzdělávání za co stydět, i ve srovnání se zahraničním. Je ale nutné posílit mezioborovou spolupráci, a právě to Didaktikon umožňuje tím, že nabízí inovativní vzdělávací programy pro základní a střední školy, inspiruje pedagogy, a to vše za spolupráce většiny fakult Univerzity Karlovy.„Jsme opravdové univerzitní centrum. Šíře oblastí, jimž se věnujeme, pokrývá celou UK a otevírá nám dveře k další spolupráci,“ potvrzuje manažerka a odborná garantka Didaktikonu Tereza Martínková Bártlová. Její slova dokládá i zájem návštěvníků, který stabilně roste – už nyní, v květnu 2024, dosáhlo vzdělávací centrum UK na čísla odpovídající návštěvnosti za celý loňský rok.


Didaktikon nabízí dopolední programy, v rámci nichž si základní a střední školy mohou vybrat z více než čtyřicet workshopů a přednášek. „Je pro nás důležité, abychom byli součástí rámcových vzdělávacích programů. Nejde o pouhé exkurze, naše programy rozšiřují a obohacují standardní výuku ve školách. Chceme, aby návštěva Didaktikonu byla jak pro studující, tak i vyučující opravdu efektivní a didakticky přínosná,“ upozorňuje Tereza Martínková Bártlová.Návštěvníci zde najdou exponáty, na jejichž realizaci se podíleli sami studenti UK. „Ukazují, jakým způsobem se dá výuka přenést do praxe, jak lze poznatky využít. Žáci a žákyně mají možnost si vše vyzkoušet, ale zároveň je jim zde vždy k dispozici odborný průvodce, který jim vysvětlí, jak vše funguje, proč to tak je, aby si o dané problematice dokázali udělat ucelenou představu. Věnujeme se zde nejen přírodovědným oborům, ale také filozofii, literatuře, společenským vědám nebo AI,“ pokračuje odborná garantka vzdělávacího centra s tím, že například březnu věnovali řadu workshopů Franzi Kafkovi. V dubnu pak probíhala série dopoledních aktivit Pod drobnohledem, jejichž společným prvkem bylo zkoumání nejrůznějších fenoménů z bezprostřední blízkosti. A v tematických programech plánují pokračovat i v příštím školním roce. „Čekají nás americké prezidentské volby, takže se více zaměříme na politologii. Můžete se těšit dokonce i na živé exponáty – díky přispění Ministerstva kultury ČR zde budeme mít expozici hmyzu a také pravěku a aktivity s nimi spojené,“ slibuje Tereza Martínková Bártlová.Didaktikon je specifický také tím, že zde vedou kurzy sami studenti UK. Nejen ty dopolední pro školy, ale také odpolední kroužky pro nadané žáky, které se podařilo realizovat za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Fungují teprve prvním rokem, ale všechny jsou beznadějně zaplněné. Například na kroužku Zdravotníkem na zkoušku si mohou středoškoláci udělat obrázek o tom, co a jak se na které „medicíně“ učí. „Vedou je doktorandi UK a tato spolupráce se nám velice osvědčuje. Jednak se jich dospívající nezdráhají ptát, protože jsou si věkově blízcí. A je to i skvělá investice do budoucna, kdy se nové generace učí předávat své vědomosti zase těm mladším, popularizují vědu a celkově posouvají vzdělávací systém novým směrem,“ shrnuje poslání Didaktikonu Tereza Martínková Bártlová.TEXT: Jitka Jiřičková

FOTO: Monika Masnicová

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám