• Aktuality

Aktuality

15. února 2024

Didaktikon je sice vzdělávací centrum zaměřující se na žáky základních a středních škol, ale zároveň se stále snažíme rozvíjet i studenty Univerzity Karlovy. Proto podporujeme každého, kdo by si chtěl vyzkoušet inovativní přístupy ke vzdělávání. Z jedné takové spolupráce vznikl i workshop Místo studentky doktorského studia na Pedagogické fakultě UK Anety Fodorové. Workshop je jakýmsi simulátorem reality a je zaměřen na zkoumání vztahu svobody a odpovědnosti hravostí a fantazií – rozvíjí schopnosti interpretace, naslouchání druhým a sobě samým a na rozvíjení spolupráce ve skupině. Nutí nás zamyslet se, jaký vztah máme k naší planetě a jakou odpovědnost neseme za to, jak se zde chováme, a co děláme.


Workshop bude ve vzdělávacím centru probíhat mezi 15. a 26. dubnem. Více informací a přihlašovací formulář najdete zde.


Abychom vám průběh samotného workshopu trochu přiblížili, rozhodli jsme se na Anety na pár věcí zeptat.


Jak tě tohle téma napadlo?

Celý workshop vykrystalizoval z uměleckého výzkumu v oblasti participativního umění, zkoumali jsme bezpečné prostředí a zjistili jsme, že je pro účastníky těžké se cítit bezpečně v prostoru, který reprezentuje budoucnost. Proto jsme se vydali tímto směrem.


Jak workshop probíhá?

Účastníci jsou pozváni do prostoru „svobody“, kde si každý může, dokonce má, dělat „co chce“ - jsou k dispozici různé na první pohled nesouvisející věci - igelity, dřívka, papíry, tužky, hrací kostky, karty, třpytky, atp. Po tomto pobytu studenti sdílí své pocity z nabyté svobody. Trik celého experimentu je v tom, že při druhém vstupu je účastníkům odhalen charakter prostoru - a to, že se jedná o budoucnost. Podobu prostoru, kterou skupina zanechá potom „zdědí“ další skupina. Účastníci pak mají možnost prostor změnit tak, jak chtějí, aby jej další skupina dostala a porovnat jeho podobu po prvním a druhém vstupu do něj.Co během workshopu zkoumáš?

Zaměřujeme se na rozdíl mezi chováním a verbalizovatelným prožíváním prostoru při prvním „nevědomém“ pobytu a druhém, kdy už účastníci vědí, že prostor zdědili od předchozí skupiny a tak, jak jej nechají jej dostane skupina po nich. Také dokumentujeme proměny prostoru mezi první a druhou fází.


Jaké jsou výstupy?

Výstupem je na jedné straně fyzický a emocionální prožitek vědomého utváření budoucnosti. Účastníci by měli prožít „aha efekt“, který jim umožní nahlédnout i svůj život a vývoj společnosti prizmatem tohoto jednoduchého „simulátoru světa“. Výstupem pro nás pak bude tvorba metodiky, kterou budou mít pedagogové k dispozici ve své výuce.Medailonek

Aneta Fodorová je studentkou doktoradského programu Filosofie výchovy na Pedagogické fakultě v Praze, kde se věnuje výchovnému a vzdělávacímu potenciálu participativního umění. Je spoluzakladatelkou platformy third // space, která se zaměřuje na výzkum a aplikaci participativních metod v umění. Spolupracuje také s Ústavem pro výzkum totalitních režimů a přispívá do rubriky Nové orientace Fora 24. Externě také spolupracuje s uměleckými skupinami v zahraničí, například s italským Effetto Larsen nebo s polskou umělkyní Ewou Zurakowskou.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám