Fonoskop
Řešitelé:

Jan Bičovský (FF UK)

Radek Skarnitzl (FF UK)

Tomáš Bořil (FF UK)

Kateřina Holubová (FF UK)


Expozice staví na jednoduchém principu vizuálního a fyzického zobrazení akustických vln, tak jak je vnímá lidské ucho v rámci jazykové komunikace. Vše bude demonstrováno na fyzických exponátech napodobujících artikulační ústrojí či demonstrující vlnové jevy. Tento princip bude rozveden po několika liniích formou prezentací, her a experimentů, tak aby návštěvníci získali komplexní představu nejen o charakteru signálu jako takového, ale o jeho interpretaci posluchačem a o jeho produkci mluvčím.


Poslední změna: 13. září 2022 13:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám