• Pod drobnohledem

Pod drobnohledem

Workshopy od 15. do 26. dubna


Didaktikon je sice vzdělávací centrum zaměřující se na žáky základních a středních škol, ale zároveň se stále snažíme rozvíjet i studenty Univerzity Karlovy. Proto podporujeme každého, kdo by si chtěl vyzkoušet inovativní přístupy ke vzdělávání. Z jedné takové spolupráce vznikl i workshop Místo studentky Pedagogické fakulty UK. Workshop je jakýmsi simulátorem reality a je zaměřen na zkoumání vztahu svobody a odpovědnosti hravostí a fantazií – rozvíjí schopnosti interpretace, naslouchání druhým a sobě samým a na rozvíjení spolupráce ve skupině. Nutí nás zamyslet se, jaký vztah máme k naší planetě a jakou odpovědnost neseme za to, jak se zde chováme, a co děláme. Současně bude v Didaktikonu probíhat workshop Budiž světlo projektu Nadchni se! od studentů Přírodovědecké fakulty. Žáky ZŠ a SŠ budou moci pracovat s mikroskopy a nahlédnout do tajů fluorescence.


Workshopy jsme nazvali „Pod drobnohledem“, protože studenti podrobní blízkému zkoumání jak přírodní jev fluorescence a to přímo pod specializovaným mikroskopem, tak své chování v nezvyklé situaci v případě workshopu Místo.


Workshopy můžete rezervovat zde.

Místo

Informace pro učitele: filosoficko-společenský experiment nabízí studentům nejprve pobyt v nespecifikovaném prostoru „svobody“, kde si každý může, dokonce má, dělat „co chce“ - jsou k dispozici různé na první pohled nesouvisející věci - igelity, dřívka, papíry, tužky, hrací kostky atp., po tomto pobytu studenti sdílí své pocity z nabyté svobody. Trik celého experimentu je v tom, že při druhém vstupu je žákům odhalen charakter prostoru - a to, že se jedná o budoucnost. Podobu prostoru, kterou skupina zanechá potom „zdědí“ další skupina. Cílem je skrze prožitek a jeho verbalizaci zkoumat vztah svobody a odpovědnosti. (Aby experiment fungoval, nesmí studenti na počátku vědět o „skutečném“ charakteru prostoru).


Informace pro žáky: workshop je jakýmsi simulátorem reality a je zaměřen na zkoumání vztahu svobody a odpovědnosti hravostí a fantazií - rozvíjí schopnosti interpretace, naslouchání druhým a sobě samým a na rozvíjení spolupráce ve skupině.


Pokud se chcete o workshopu dozvědět víc, přečtěte si náš rozhovor s jeho autorkou Anetou Fodorovou.


Budiž světlo!

Biologicko-chemicko-geologický workshop, který žákům poodhalí význam viditelného i neviditelného světla v přírodě. Během workshopu nahlédnou do tajemného světa fotosyntetizujících organismů, ale i luminiscence a přirozené radioaktivity minerálů. Žáci si při experimentu na vlastní kůži vyzkouší, jak funguje fotosyntéza, přijdou na kloub různým strategiím, které fotosyntetizující organismy mají, porozumí tomu, proč světla někdy může být příliš, a pokochají se křehkou krásou chloroplastů na fluorescenčním mikroskopu. Také si během mineralogické úlohy vyzkouší, jaké existují světelné jevy a záření v neživé přírodě. Jako první dostanou možnost si vyzkoušet fluorescenci a fosforescenci minerálů v ultrafialovém světle a pochopí, proč staří geologové říkali některým kalcitům „děsivce“. Dále uvidí termoluminiscenci nerostů. Nakonec se podívají i na nejenergetičtější formu neviditelného světla, tedy přirozenou radioaktivitu nerostů, vyzkouší si, jak se šíří a jak se dá měřit a stínit.
Workshopy můžete rezervovat zde.


Poslední změna: 1. březen 2024 09:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám