• Senioři

Senioři

Univerzita třetího věku

V rámci Didaktikonu máte jedinečnou možnost zažít výuku kurzů Univerzity třetího věku přímo v prostředí science centra a vědomosti tak získávat nejen teoreticky (tj. prostřednictvím přednášek), ale také prakticky (tj. prací s exponátem). Výuka v Didaktikonu vás bude bavit.


Nabízíme:

Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních disciplín


Stručná charakteristika kurzu: Cílem kurzu je ukázat umělou inteligenci z perspektivy různých vědních disciplín, posluchači budou mít možnost se zamyslet nad tím, jak umělá inteligence ovlivňuje jejich každodenní život v různých oblastech.


Zimní semestr: Úvodní přednáška bude věnována historickému přehledu, historickým milníkům, které se k umělé inteligenci vážou. Další setkání budou dělena na přednáškovou a seminární část. V přednáškové části vás seznámíme s umělou inteligencí například v kontextu: medicíny, psychologie, žurnalistiky či umění, v seminární části bude následovat moderovaná diskuse na dané téma. V rámci zimního semestru si pustíme ukázky z filmu „Proč a jak klikáme“ (What Makes You Click, 2016)


Letní semestr: Letní semestr začneme prohloubením historického přehledu, který se bude přímo vztahovat k probíraným tématům v letním semestru. Letní semestr bude veden obdobně jako semestr zimní, bude se skládat z přednášek a seminářů, které představí umělou inteligenci ve světle například lingvistiky, náboženství, fyziky, pedagogiky. Semestr zakončíme exkurzí do centra Didaktikon (Hybernská 4), kde proběhne závěrečná shrnující přednáška, na kterou bude navazovat neformální setkání.


PŘEDNÁŠÍ: Tereza Hannemann, Nikol Kopáňková, Jindřich Libovický, Rudolf Rosa

Termíny setkání v zimním semestru: středy 5.10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. vždy od 16h

Termíny setkání v letním semestru: středy 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 11. 4., 26. 4., 10. 5. vždy od 16hPoslední změna: 15. březen 2023 17:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Česká republika


Jak k nám